stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Regeling Experiment

Regeling Experiment

Subsidieplafond tijdvak 1 (1 februari t/m 15 juni 2021): € 250.000

Update: Conform het subsidiereglement is de Regeling Experiment tot nader order per direct gesloten. Met de aanvragen die het Stimuleringsfonds t/m 22 april heeft ontvangen, wordt het subsidieplafond van € 250.000 voor tijdvak 1 namelijk waarschijnlijk doorkruist.

Er is veel interesse in de nieuwe Regeling Experiment, zo blijkt uit het grote aantal aanvragen. Het Stimuleringsfonds evalueert in mei het eerste tijdvak en onderzoekt of extra middelen aan de regeling kunnen worden toegevoegd. Houd de website en nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds in de gaten voor de opening van tijdvak 2.


Met de regeling Experiment ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kleinschalige, experiment gedreven onderzoeksprojecten van professionele ontwerpers, architecten, makers of ontwerpbureaus uit alle disciplines van de creatieve industrie. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 10.000.

Aanvragen kan op elk moment vanaf 01-02-2021, er is dus geen deadline. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van indienen. Het moment van indienen van een volledige aanvraag is daarbij leidend. Het eerste tijdvak sluit uiterlijk 15-06-2021, tenzij het subsidieplafond van € 250.000 eerder wordt overschreden, dan sluit de regeling per direct en worden eventueel later ingediende voorstellen niet meer in behandeling genomen.
• de regeling staat open voor professionele ontwerpers, architecten, makers en ontwerpbureaus uit alle disciplines van de creatieve industrie, zoals bedoeld in de regeling;
• (culturele) instellingen of organisaties, zoals bedoeld in de regeling, kunnen niet aanvragen in deze regeling;
• per kalenderjaar kan maximaal één project per aanvrager worden toegekend.
• de regeling is bedoeld voor kleinschalige projecten die zich richten op experiment gedreven onderzoek;
• het project kent een begroting van maximaal € 10.000, inclusief eventuele cofinanciering of eigen middelen. Dit is ook het maximaal aan te vragen bedrag, cofinanciering is dus niet verplicht;
• de maximale looptijd van een project is 1 jaar;
• voor het ingediende project is niet eerder subsidie ontvangen vanuit een subsidieregeling van het Stimuleringsfonds;
• voor het ingediende project loopt geen subsidieaanvraag bij een andere subsidieregeling van het Stimuleringsfonds op het moment van indienen;
• voor het ingediende project is niet eerder een negatief besluit ontvangen vanuit deze Regeling Experiment.
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Regeling Experiment (pdf). Zorg er daarom voor dat u goed op de hoogte bent van de voorwaarden en doelstellingen die hierin staan vermeld.

Aanvragen die aan de doelstellingen en alle voorwaarden voldoen zoals verwoord in de Regeling Experiment worden beoordeeld op de volgende criteria:
• de artistiek-inhoudelijke waarde van het project;
• de verwachte betekenis van het experiment voor de eigen praktijk of voor het vakgebied;
• de mate waarin het project doeltreffend is in opzet, methodiek en eventueel betrokken expertise.
Het fonds behandelt uw aanvraag aan de hand van het aanvraagformulier en de ingediende bijlagen. Lees artikel 7 in de Regeling Experiment (pdf) voor een overzicht van de vereiste bijlagen.

indienen
Aanvragen worden ingediend via de online aanvraagomgeving. Hiervoor is een persoonlijk account nodig. Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

besluit
Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over het al dan niet verlenen van de subsidie. Dit besluit ontvangt u per e-mail uiterlijk zes weken na het indienen van uw aanvraag.
Het is niet mogelijk om conceptversies van aanvragen voor te leggen aan de stafmedewerkers. Heeft u een vraag, kijk dan eerst of deze wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen. Gerichte vragen over de regeling of uw aanvraag kunnen per e-mail worden gesteld aan:

Gabriella Fiorentini

U kunt ook bellen met 010-4361600.

toekenningen Experiment

affectlab.jpg

Regeling Experiment Onderzoek

Hybrid Spaces

affect lab, 2021

€10.000
Het experiment 'Hybrid Spaces' behelst een onderzoek naar betekenisvolle en intieme ontmoetingen tussen fysiek en online publiek.
sibasahabi.jpg

Regeling Experiment Onderzoek

Canticum

Siba Sahabi, 2021

€10.000
Het experiment 'Canticum' behelst een onderzoek naar de relatie van tekst en textiel op basis van in het Farsi 'gezongen patronen' ('naqshe khani').
upsammy.jpg

Regeling Experiment Onderzoek

Sound as a Malleable Terrain

Upsammy, 2021

€7.900
Het experiment 'Sound as a Malleable Terrain' behelst sonische en interactieve experimenten naar de auditieve karakteristieken van het Hembrugterrein in Zaandam en het ontwerpen van een interactieve installatie.
juliettegilson.jpg

Regeling Experiment Onderzoek

Waar stad en haven elkaar omarmen

Juliette Gilson, 2021

€10.000
Het experiment 'Waar stad en haven elkaar omarmen' behelst een onderzoek naar een nieuw soort samenleving in de tussenruimte van stads- en havenactiviteiten en de ontwikkeling van een eigen taal door de werkmethode ontwerpend schrijven.
ccxlmedia.jpg

Regeling Experiment Onderzoek

HYSTERESIS: an embodied car burnout experience in Extended Reality

CCXL Media, 2021

€8.819
Het experiment 'HYSTERESIS: an embodied car burnout experience in Extended Reality' behelst een onderzoek naar een VR en XR simulatie van auto-tuning amateurs.
loader

het fonds

subsidies

actueel

vacaturestafmedewerker.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét rijkscultuurfonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Jaarlijks ondersteunen we meer dan 750 bijzondere en vernieuwende projecten van o... meer >
sciaankondigingwebsite.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie publiceert vandaag het digitale publieksjaarverslag 2020. Het jaar 2020 was nog maar net begonnen of de covid-19-crisis brak uit met onzekerheden voor velen i... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader