stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Regeling Talentontwikkeling

Regeling Talentontwikkeling

budget 2022: € 947.000

Voor de artistieke en professionele ontwikkeling van opkomende ontwerpers en makers actief op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur en cross-overs daartussen.
Deze regeling is voor ontwerpers en makers die maximaal vier jaar werkervaring hebben opgedaan op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur in Nederland.

De regeling staat open voor ontwerpers en makers die zijn afgestudeerd aan een relevante ontwerpopleiding. Maar ook voor ontwerpers en makers die zich in de praktijk professioneel hebben ontwikkeld, zonder een ontwerpopleiding te hebben afgerond. Lees hier meer over de scout nights.

Lees de Regeling Talentontwikkeling voor de voorwaarden en beperkingen.
Bij deze regeling kan je een beurs aanvragen om te investeren in je eigen ontwikkeling. De beurs bestaat uit drie delen: een vrij besteedbaar deel bestemd voor de eigen artistieke en professionele ontwikkeling, een deel voor de professionalisering van de eigen praktijk en een deel voor presentatiedoeleinden.
De selectie in deze regeling komt in twee rondes tot stand.

eerste selectieronde
De eerste selectie wordt gemaakt op basis van portfolio, CV en motivatie/pitch. Ontwerpers en makers die maximaal vier jaar geleden zijn afgestudeerd aan een van deze ontwerpopleidingen doen een aanvraag via de reguliere selectieronde. Voor ontwerpers en makers die zich in de praktijk professioneel hebben ontwikkeld zonder een relevante ontwerpopleiding te hebben afgerond, zijn er scout nights. Bekijk de Open Oproep Scout Nights hier.

tweede selectieronde
De definitieve selectie wordt gemaakt op basis van ontwikkelplan. Nadat je bent geselecteerd in de eerste selectieronde of tijdens de scout nights, ontvang je € 1.000 voor het opstellen van dit ontwikkelplan.
Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Regeling Talentontwikkeling
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het reglement van de Regeling Talentontwikkeling. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.
Aanvragen worden beoordeeld op basis van het reglement van de Regeling Talentontwikkeling.

beoordelingscriteria
kwaliteit van het werk
omgevingsbewustzijn en positionering
ontwikkelvermogen
positionering binnen de creatieve industrie

Lees voor een toelichting op de criteria de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag.
innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Talentontwikkeling.

beoordelen
De selectie komt in twee rondes tot stand. De aanvragen in de eerste ronde en de scout nights worden door respectievelijk de adviescommissie en de jury beoordeeld op basis van de Regeling Talentontwikkeling.

Voor de definitieve selectie beoordeelt de adviescommissie de ontwikkelplannen in de tweede ronde op basis van de Regeling Talentontwikkeling. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking
De ontvangen aanvragen worden gerangschikt op basis van de punten die door de vergadering van de adviescommissie worden toegekend. Dit betekent dat sommige toepassingen boven andere zullen worden gekozen wat betreft de beschikbare plaatsen. Alleen positief beoordeelde aanvragen worden ondersteund.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit. Individuele feedback wordt in de eerste ronde niet gegeven. Deelnemers aan de scout nights ontvangen tijdens de selectieavond feedback van de jury.

De definitieve selectie wordt begin augustus 2022 bekendgemaakt. Alle aanvragers in deze ronde krijgen individuele feedback.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.
Lees het document FAQ Talentontwikkeling voor antwoorden op de meest gestelde vragen.
Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met team Talentontwikkeling via talentontwikkeling@stimuleringsfonds.nl

toekenningen Talentontwikkeling

giannabottema.jpg

Regeling Talentontwikkeling

Gianna Bottema

2021
Gianna Bottema is in 2019 afgestudeerd aan de Architectural Association in Londen en wil in het ontwikkeljaar een kritiek vormen op de Nederlandse woningbouwpraktijk vanuit feministisch en intersectioneel perspectief. Haar onderzoek naar ongelijke verhoudingen in de woningomgeving bevraagt paradigma's rondom gender en seksualiteit en verkent de ruimtelijke mogelijkheden voor economische, politieke en sociale gelijkheid om deze vervolgens te vertalen naar alternatieve woningplattegronden. In de eerste helft van het ontwikkeljaar doet Bottema met 'woonatlas' theoretisch en typologisch onderzoek gedaan. Dit komt onder andere tot uiting in samenwerkingen met deskundigen op het gebied van wonen en genderstudies en een studiereis naar niet-Europese projecten. In de tweede helft wordt met 'woonrevolutie' gewerkt aan experimenten met beeldtechnieken, ontwerpstudies, en speculatieve woonvoorstellen. Ter afsluiting wordt met 'woondiscussie' het werk gepresenteerd via workshops, een publicatie gericht op vakpubliek en een website voor het bredere publiek.
amenehsolati.jpg

Regeling Talentontwikkeling

Ameneh Solati

2021
Ameneh Solati behaalde haar masterdiploma in architectuur aan de Royal College of Art. Ze ziet dat vluchtelingen worden gedwongen hun geschiedenissen, sociale gebruiken en familiestructuren te vereenvoudigen, zodat culturele praktijken 'netjes' passen binnen de bestaande structuren van de gebouwde omgeving. Vanuit deze observatie vraagt ze zich af hoe vluchtelingen omgaan met deze druk om te conformeren. Naast dit vraagstuk, richt Solati zich komend jaar op het ontwikkelen van een interdisciplinaire ruimtelijke ontwerppraktijk, waarin onderzoek, tekst en ontwerp samenkomen. Ze bouwt aan een open-source archief, dat een lexicon, verhalen, artefacten, afbeeldingen, kaarten, opnames, documenten en meer omvat. Solati verweeft verhalen met informatieve essays, waarin ze verschillende soorten omgevingen beschrijft - privé, publiek, het productieve en het spirituele -, en met bewegend beeld gaat experimenteren als middel voor representatie. De media (zoals digitale video, geanimeerde tekeningen, 3D-modellen, collages en geluid) worden samengevoegd in een essayfilm. Verder doet Solati een beroep op verschillende professionals voor mentoring, neemt ze deel aan animatie- en editingcursussen en krijgt ze van auteur Priya Basil begeleiding in het schrijven.
emirhakin.jpg

Regeling Talentontwikkeling

Emirhan Akin

2021
Vanwege de gevoelige aard heeft Emirhakin het verzoek ingediend om het project ongepubliceerd te houden tot het voltooid is
landscapecollected.jpg

Regeling Talentontwikkeling

Lieke Jildou de Jong

2021
Lieke Jildou de Jong, afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst, wil zich ontwikkelen als landschapsarchitect met een specialisatie in voedselkringloop. Met haar ontwerppraktijk landscape.collected werkt ze gedurende haar ontwikkeljaar aan het project 'Bodemlegger'. Ze doet daarin onderzoek naar hoe eetcultuur het landschap vormt. Ze voert hiertoe onder anderen gesprekken bij een proefboerderij met kennis over bodemvitaliteit in relatie tot gewassen, met een kok die het voedsellandschap eetbaar maakt en met entomologen die het dieet van insecten en het bodemleven in kaart brengen. Vervolgens start de ontwerpfase. Hierin ontwikkelt ze een ontwerpmethodiek die uitmondt in een installatie die het publiek inzicht geeft in de werking van een ecosysteem. Om haar positie binnen het werkveld te versterken krijgt De Jong begeleiding van verschillende experts en leermeesters, waaronder Lada Hršak die haar over het gehele ontwikkeljaar gaat coachen.
dashatsapenko.jpeg

Regeling Talentontwikkeling

Dasha Tsapenko

2021
Ontwerper Dasha Tsapenko is afgestudeerd aan de Master Social Design van de Design Academy Eindhoven. In haar praktijk onderzoekt Tsapenko alternatieve productieprocessen en (her)ontwerpt ze dagelijkse routines rondom het lichaam en kleding. Binnen haar hollistische werkwijze ontleent ze methoden uit de landbouw, mycologie en microbiologie en natuursystemen. Komend jaar richt de ontwerper zich op het verder ontwikkelen van het onderzoeksproject 'Fur_tilize', waarin ze onderzoekt hoe ze bontachtige kledingstukken kan laten groeien. Twee plantsoorten staan daarin centraal: de Trametes Betulina (een paddenstoel) en Cannabis Sativa (industriële hennep). Gedurende het jaar werkt Tsapenko samen met verschillende wetenschappers, waaronder prof. dr. Han Wösten (hoofd van de microbiologieafdeling van de Universiteit Utrecht), het Textiellab Tilburg of het platform 'Fashion for Good' en felting/tufting-specialist Olga Mys. Het resultaat komt samen in een collectie kledingstukken die gepresenteerd wordt tijdens Fashion Clash Festival en de DDW 2022.
loader

het fonds

subsidies

actueel

anderswerkenaanwonenwebsite2.gif
Nederland staat voor een complexe woonopgave. Hoe kan deze uitdaging duurzaam, inclusief én vanuit de huidige en toekomstige woonbehoeften worden aangepakt? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ... meer >
scoutnight2021web.gif
Ben je een maker of ontwerper met een opkomende praktijk op het gebied van vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur en zou je graag een talentontwikkelingsbeurs aanvragen, maar heb je geen kuns... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader